120 bin TL’lik usulsüz harcama tespit edilmişti: Büro Memur-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetimi görevden alındı!

Büro Memur-Sen İzmir 1 No’lu Şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Image for post
Image for post

Yeşim YAVUZER /ANKARA — Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur-Sen Genel Merkezi’nin, geçtiğimiz günlerde sendikanın İzmir 1 No’lu Şubesi’nin iki buçuk yıllık hesaplarını incelediği ve yaklaşık 120 bin TL değerinde usulsüz harcamanın tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Büro Memur-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun, İzmir 1 No’lu Şube’nin mali denetimi ile ilgili hazırladığı raporda; Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, muhasebe programına yüklenen ve genel merkeze iletilen harcama belgelerinin gerçekliği sorgulanmıştı.

Denetleme raporunda, “aynı tarih, aynı tür ve aynı işletmeden arka arkaya çok sayıda fiş alındığı” tespitlerine yer verilmiş ve şube yönetiminin disipline sevki istenmişti.

Büro Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu, İzmir 1 No’lu Şube hakkındaki disiplin soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma sonunda; Büro Memur-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Mücahit Sami Uçar, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Toğay Uyanık, Gökhan Ünal, Niyazi Gönül, Yılmaz Demirci ve Regaip Çoban’ın “kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası” ile cezalandırılmasına karar verildi.

Image for post
Image for post

Şube yönetimine, Ekim 2016’da yapılan 5. Olağan Genel Kurul’da yönetim kurulunun yedek üyeliğine seçilmiş kişiler getirildi.

Büro Memur-Sen Genel Merkezi, yeni yönetim kurulunun göreve başlamasını ve şubede görev dağılımının yapılarak genel merkeze bildirilmesini istedi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store